Projecten en projectmatig werken als de standaard

Projecten en projectmatig werken wordt meer en meer de ‘standaard’ manier van werken. Als gevolg daarvan ontstaat er ook een steeds groter wordende vraag naar PMO ( Project Management Offices) en dus ook naar de Project Manger Officer. Een belangrijk onderzoek vanuit IPMA bevestigt deze trend. De wereldwijde vereniging voor projectmanagement heeft in 2018 onder leiding van Dr. Yvonne Schoper onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘Projectification of Society’.

Projectification of Society
Binnen het onderzoek is o.a. gekeken naar de bijdrage van projecten aan het Bruto Nationaal Product in een aantal grote westerse landen. Wat bleek is dat onze westerse economie voor 30% afhankelijk is van werk uit projecten, programma’s en portfolio’s. We leven in een tijd van verregaande automatisering en digitalisering. Meer en meer mensen werken in projecten en dragen bij aan strategische en innovatieve vooruitgang.

Logisch gevolg hiervan is dat er binnen organisaties steeds meer behoefte ontstaat in het maken van keuzes en/of ontwikkelen van standaarden en ‘aanpakken’ voor projecten en projectmatig werken. Steeds meer organisaties zijn dus afhankelijk van professionele project ondersteuning.

Een tweede belangrijke trend is dat de rol van de PMO steeds duidelijker zichtbaar zal zijn. Het schuift van operationeel naar strategisch en van traditioneel naar agile. De verantwoordelijkheden verschuiven van het registreren en faciliteren naar het pro-actief ondersteunen van het managementteam in organisaties. Concreet advies voor het sturen en beheersen van het projectportfolio. Een professioneel PMO voegt dankzij haar centrale rol waarde toe aan de strategische doelen van organisaties.

Masterclass Praktijkgericht PMO
Tijdens de Masterclass Praktijkgericht PMO staat jouw persoonlijke en individuele praktijksituatie rondom PMO centraal. We gaan aan de slag met de aller modernste aanpakken, methoden en technieken zoals Agile, Scrum en Lean. Je brengt PMO van operationeel niveau naar tactisch en/of strategisch niveau en je ontwikkelt je vaardigheden die nodig zijn om in projecten (samen) te werken.

Interesse in deelname? Meld je hier aan.

OVERZICHT NIEUWS