Programma Masterclass Praktijkgericht PMO

09.00 uur Twee weken voorafgaand - Online intake

Twee weken voorafgaand aan de start van de masterclass word je verzocht om een online intake te doen. Deze intake is noodzakelijk daar de masterclass draait om jouw persoonlijke situatie. De input die trainer Hans Fredriksz krijgt uit deze intakes vormt de basis voor het programma.

Je kunt vragen verwachten zoals:

 • Is er een standaard op het gebied van projectmanagement in gebruik?
 • Is er een scheiding tussen een Project-budget en Budget voor lijnactiviteiten?
 • Kent uw organisatie een ‘dashboard’ van /voor alle lopende en aanstaande projecten?
 • Worden de projecten getoetst aan de bedrijfsstrategie?

Hans Fredriksz
09.00 uur Dag 1 Fysiek: PMO van operationeel naar strategisch

Leerdoel: Je herkent de positie van een PMO en de toegevoegde waarde van jouw rol daarin.

In de praktijk wordt een PMO (te) vaak enkel ter administratieve ondersteuning gezien voor een of meerdere projectmanagers. De toegevoegde waarde van de PMO-er blijft dan beperkt tot het operationeel niveau van ‘uitvoeren’. Deze dag geeft overzicht en inzicht in de concrete bijdrage én meerwaarde van een PMO. Hiermee draag jezelf bij aan het ontwikkelen van een volgend niveau van PMO

 • De advertentie van en PMO-er: Waar vragen (project)organisaties om?
 • Werken in Projecten en Programma’s;
 • Projectportfolio’s  in organisaties;
 • Het verschil tussen Projecten en BAU (Business as Usual): Wat is de rol van de PMO- er?
 • Meerwaarde van de PMO;
 • De formulier 5xW + 1xH voor PMO-ers;
 • SMART-doelen stellen m.b.v. het D.P.R.-model

Tussenopdracht 1:
Je formuleert jouw persoonlijke SMART-acties in de vorm van een individuele praktijkopdracht. Deze opdracht brengt de theorie in praktijk en andersom. Dankzij de feedback hierop weet jij hoe je de toegevoegde waarde van een PMO in jouw organisatie kunt gaan borgen.

Hans Fredriksz

Trainer


Hans Fredriksz
09.00 uur Dag 2 Online: De PMO aan het stuur en 'besturen'

Leerdoel: Je leert plannen en resultaatgericht werken in jouw organisatie en projecten.

Management Goeroe Stephen Covey zei:  ‘eerst begrijpen en dan pas begrepen worden’. Jouw toegevoegde waarde als PMO-er wordt vergroot omdat jij begrijpt wat er nodig is in projecten-programma’s en portfolio’s. Je gaat niet óp de stoel zitten van de projectmanager maar ernaast en ondersteunt hem/haar op het juiste niveau.

 • Feedback op de praktijkopdracht.
 • De 4 sleutelvragen voor PMO;
 • Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden;
 • Productgericht Plannen, werkpakketten;
 • Verder toepassen in eigen Praktijk m.b.v. tussenopdracht(en)

Tussenopdracht:
Je formuleert jouw persoonlijke SMART-acties in de vorm van een individuele praktijkopdracht. Deze opdracht brengt de theorie in praktijk en andersom. Dankzij de feedback hierop weet jij hoe je de toegevoegde waarde van een PMO in jouw organisatie verder kunt verhogen.

Hans Fredriksz

Trainer


Hans Fredriksz
09.00 uur Dag 3 Online: Controle is overzicht en overzicht is beheersen

Leerdoel: Je leert overzicht creëren en projecten te beheersen incl.de relevante rapportages;

 • Feedback op de praktijkopdracht;
 • Duivelsdriehoek managen en ‘het pannetje melk’;
 • Beheersing en Rapportages;
 • Risico en Kansen managen;
 • Toepassing in eigen praktijk.

Tussenopdracht:
Je formuleert jouw persoonlijke SMART-acties in de vorm van een individuele praktijkopdracht. Deze opdracht brengt de theorie in praktijk en andersom. Dankzij de feedback hierop weet jij hoe je de toegevoegde waarde van een PMO in jouw organisatie verder kunt verhogen.

Hans Fredriksz

Trainer


Hans Fredriksz
09.00 uur Dag 4 Online: The ‘human-factor’ van PMO (deel 1)

Leerdoel:  Je verkent en herkent je eigen persoonlijke  vaardigheden en past die toe in jouw werkomgeving.

Professionaliseren betekent groeien. Zowel op individueel- team – en ook op organisatieniveau. Groeien betekent ook positief veranderen. Je zult als PMO-er mensen en organisatie(s) mee nemen in jouw persoonlijke groei. Er wordt van de PMO-er leiderschap maar ook daadkracht verwacht.

 • Feedback op de praktijkopdracht.
 • Samenwerken of Samen werken. Wat is het verschil?
 • Teams en Teamvorming;
 • Beter leiden dankzij persoonlijk Leiderschap;
 • Hoe wendbaar is jouw Leiderschap?

Tussenopdracht:
Je formuleert jouw persoonlijke SMART-acties in de vorm van een individuele praktijkopdracht. Deze opdracht brengt de theorie in praktijk en andersom. Dankzij de feedback hierop weet jij hoe je de toegevoegde waarde van een PMO in jouw organisatie verder kunt verhogen.

Hans Fredriksz

Trainer


Hans Fredriksz
09.00 uur Dag 5 Online: The ‘human-factor’van PMO (deel 2)

Leerdoel: Geen enkele PMO zonder verandering. Soms ‘schuurt’ het wel eens binnen organisaties. Zonder wrijving geen glans

 • Veranderen met Ondergadelen en Conflicthantering;
 • Communiceren en rapporteren;
 • Motiveren en betrekken van (project)organisatie en belanghebbenden;

Tussenopdracht :
Je formuleert een persoonlijke SMART-actie in de vorm van een individuele praktijkopdracht. Deze opdracht kan ook aangepast worden aan de veranderde inzichten of omgeving. Ervaar hoe het is om andere belanghebbenden mee te nemen naar een professionele PMO.

Hans Fredriksz

Trainer


Hans Fredriksz
09.00 uur Dag 6 Fysiek: De 'agile' PMO

Leerdoel: Je krijgt inzicht in de meest moderne manieren van samenwerken en projectmanagement.

Agile mindset en -werken is niet meer weg te denken uit moderne en flexibele organisaties. Dit betekent automatisch ook een flexibel PMO. Maar wat is dat precies? Waaien we dan met alle winden mee of houden we toch vast aan eerdere afspraken? Of is er ook een andere manier van samenwerken? Allemaal vragen die we gaan beantwoorden om een Agile PMO te worden en blijven.

 • Agile/SCRUM werken en de rol van de PMO;
 • Werken met LEAN-start up, KANBAN en KAIZEN;
 • Inrichten van een PMO: Een praktisch stappenplan;

Afsluitend gaan we ervaren wat de individuele Praktijk-opdrachten ‘opgeleverd’ hebben. Hetzij op persoonlijk of organisatorisch vlak hetzij op beiden? De ervaring leert dat het veranderproces vaak nog wat meer tijd nodig heeft en een continu karakter heeft. Om het continu leren te ondersteunen werken we met een Buddy-systeem en (optioneel) intervisie als vervolg op deze Masterclass.

Hans Fredriksz

Trainer


Hans Fredriksz
09.00 uur (optioneel) Extra dag: Het officieel IPMA-PMO certificaat

Tijdens deze optionele extra dag wordt je optimaal voorbereid op de (zelf)studie en het officiële IPMA PMO-examen.
Het IPMA-PMO certificaat is erkend in meer dan 70 landen.

Dit certificaat levert jouw het volgende op:

 • Je herkent alle onderdelen van een professioneel PMO
 • Je adviseert en informeert het management over projecten, programma’s en portfolio’s
 • Je past verschillende manieren en technieken toe aanpast aan het type organisatie en project
 • Je krijgt meer commitment van uit je organisatie dankzij een onafhankelijke waardering
 • Wereldwijd erkend certificaat
Hans Fredriksz

Trainer