Niveau van opereren PMO

In onderstaand formulier vindt u een aantal vragen rondom PMO’s en het ‘niveau’ van opereren hiervan. Al deze vragen zijn met ‘Ja of ‘Nee’ te beantwoorden. Met behulp van deze vragenlijst kunt u zelf een beeld vormen.

Sommige vragen kunnen op meer dan 1 niveau beantwoord worden. Het is belangrijk dat u dan beiden niveau’s met ‘Ja’ kunt beantwoorden. Elk niveau bouwt namelijk voort op wat in een voorgaand niveau is bereikt.

Niet alle vragen op een bepaald niveau moeten beslist met ‘Ja’ worden beantwoord. Een PMO-niveau is voortdurend in ontwikkeling zolang organisaties in ontwikkeling zijn op het gebied van projectmanagement.

Stap 1 van 3

  • Operationeel niveau