Dag 1 Fysiek: PMO van operationeel naar strategisch

Op woensdag 16 maart 2022 start de eerste dag van de Masterclass Praktijkgericht PMO bij Jaarbeurs MeetUp in Utrecht. Trainer Hans Fredriksz verzorgt deze eerste dag die in het teken staat van ‘PMO van operationeel naar strategisch’.

Het leerdoel van deze eerste dag is: je herkent de positie van een PMO en de toegevoegde waarde van jouw rol daarin.

In de praktijk wordt een PMO (te) vaak enkel ter administratieve ondersteuning gezien voor een of meerdere projectmanagers. De toegevoegde waarde van de PMO-er blijft dan beperkt tot het operationeel niveau van ‘uitvoeren’. Deze dag geeft overzicht en inzicht in de concrete bijdrage én meerwaarde van een PMO. Hiermee draag jezelf bij aan het ontwikkelen van een volgend niveau van PMO

  • De advertentie van en PMO-er: Waar vragen (project)organisaties om?
  • Werken in Projecten en Programma’s;
  • Projectportfolio’s  in organisaties;
  • Het verschil tussen Projecten en BAU (Business as Usual): Wat is de rol van de PMO- er?
  • Meerwaarde van de PMO;
  • De formulier 5xW + 1xH voor PMO-ers;
  • SMART-doelen stellen m.b.v. het D.P.R.-model

De tussenopdracht die hier bij hoort is:

Je formuleert jouw persoonlijke SMART-acties in de vorm van een individuele praktijkopdracht. Deze opdracht brengt de theorie in praktijk en andersom. Dankzij de feedback hierop weet jij hoe je de toegevoegde waarde van een PMO in jouw organisatie kunt gaan borgen.

De masterclass Praktijkgericht PMO is een masterclass van 6 dagen waarin jouw persoonlijke en individuele praktijksituatie rondom PMO centraal staat. Met een optionele extra dag om je voor te bereiden op het officiële IPMA PMO-examen. Meld je nu hier aan voor de masterclass!

OVERZICHT NIEUWS