Programma


Waarom deze masterclass?

Wereldwijde trends en onderzoeken tonen aan:

Projecten en Projectmatig werken wordt meer en meer de ‘standaard’ manier van werken. Als gevolg daarvan ontstaat er ook een steeds groter wordende vraag naar PMO ( ProjectManagement Offices) en uiteraard ook naar de Project Management Officer. Een belangrijk onderzoek vanuit IPMA bevestigt deze trend. De wereldwijde vereniging voor projectmanagement heeft in 2018 o.l.v. Dr. Yvonne Schoper onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘Projectification of Society’.

In een aantal grote westerse landen is o.a. gekeken naar  de bijdrage van projecten aan het Bruto Nationaal Product (BNP). Uit dit onderzoek bleek dat onze westerse economie voor 30% afhankelijk is van werk uit projecten, programma’s en portfolio’s. We leven in een tijd van verregaande automatisering en digitalisering. Meer en meer mensen werken in projecten en dragen bij aan strategische en innovatieve voortuitgang.

Logisch gevolg hiervan is dat er binnen organisaties steeds meer behoefte ontstaat in het maken van keuzes en/ of ontwikkelen van standaarden en ’aanpakken’ voor projecten en projectmatig werken. Steeds meer organisaties zijn dus afhankelijk van professionele Project ondersteuning.

Een tweede belangrijke trend is dat de rol van de PMO steeds duidelijker zichtbaar zal zijn.  Het schuift van operationeel naar strategisch en van traditioneel naar agile. De verantwoordelijkheden verschuiven van het registreren en faciliteren naar een pro-actief ondersteunen van het managementteam in organisaties. Concreet  advies voor het sturen en beheersen van het projectportfolio. Een professioneel PMO voegt dankzij haar centrale rol  waarde toe aan de strategische doelen van organisaties.

De recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat enkel de meest flexibele organisaties in staat zijn om adequaat in te spelen op ingrijpende veranderingen. Een actief en professioneel PMO is cruciaal in het ondersteunen en begeleiden van  dit soort verandertrajecten.


Trainer Hans Fredriksz

De Masterclass Praktijkgericht PMO wordt verzorgd door Hans Fredriksz. Hans is een ervaren trainer die mensen, teams en organisaties ondersteunt in het ontwikkelen van hun competenties.

De loopbaan van Hans is ooit begonnen in de ICT als netwerkspecialist.  Daarna heeft hij zich verder ontwikkelt als projectmanager en diverse training en consultancy functies. Sinds 1999 is Hans trainer en coach geweest bij een van de grootste opleidingsinstituten van Nederland, met een specialisme en uitgebreide ervaring op het gebied van projectmanagement en vernieuwende trainingsmethoden.

Zijn betrokkenheid met het vakgebied blijkt ook uit zijn verbinding met de grootste vakvereniging voor projectmanagement: IPMA-NL. In zijn rol als Community Manager heeft hij 8 jaar lang bedrijven, actieve leden en specialisten bezocht en onderling met elkaar verbonden. Dankzij zijn ervaring met het organiseren van events, kennis-bijeenkomsten en masterclasses weet hij exact wat er zich afspeelt in het vakgebied.

Tijdens deze periode heeft hij ook de IPMA-PMO examens ontwikkeld in opdracht van IPMA certificering.


Optionele aanvullende dag IPMA PMO examentraining

De Masterclass Praktijkgericht PMO is een masterclass van 6 dagen waarin jouw praktijksituatie rondom Project Manager Officer en Project Management Ondersteuning centraal staat.

Een mogelijke volgende stap is internationale erkenning door middel van het IPMA-PMO certificaat. Dit certificaat is erkend in meer dan 70 landen en bevestigt jouw expertise. Tijdens een optionele en aanvullende vijfde dag bereid trainer Hans Fredriksz je optimaal voor op de (zelf)studie en het officiële IPMA-PMO examen.

Interesse om deze aanvullende dag bij te wonen? Laat het ons weten via het aanmeldformulier.
Vanuit IPMA Certificering mogen wij u een korting van 25% aanbieden op de kosten voor het examen. Kijk voor details op de website van IPMA Certificering.


6 redenen om erbij te zijn

ERVAREN TRAINER

Laat je inspireren door een ervaren trainer met jarenlange ervaring op gebied van projectmanagement.

INZICHTEN

Leer aanpakken, methoden en technieken zoals Agile, Scrum en Lean aan te passen voor jouw positie in de organisatie.

VISIE

Breng PMO van operationeel niveau naar tactisch en/of strategisch niveau. En van traditioneel naar agile.

AGILE PROGRAMMA

De resultaten van de online intake vormen de basis voor het programma. Jouw praktijksituatie staat centraal.

DIALOOG EN ACTIE

Ga ik gesprek met de trainer en mede-deelnemers en ga concreet aan de slag met jouw persoonlijke praktijksituatie

INTERNATIONALE ERKENNING

Je krijgt de mogelijkheid om je tijdens een optionele vijfde dag optimaal voor te bereiden om het officiële IPMA PMO-examen

Video's

Overzicht video's

NIEUWS

OVERZICHT NIEUWS

Algemeen


Doelgroep

De Masterclass Praktijkgericht PMO is bedoeld voor zowel de beginnende en ook ervaren

  • Projectmanagement Officer
  • Afdelingsmanager
  • Process en product-consultant
  • Projectcoördinator
  • Project-support
  • Directie-assistent
  • Project-assistent
  • Office-manager

werkzaam in een Project Management Office, en die behoefte heeft aan reflectie op het werk, meer theoretische onderbouwing, erkenning en certificering van vakmanschap.

Je hebt voor deze training geen specifieke voorkennis nodig. Omdat jouw persoonlijke praktijksituatie centraal staat, is ervaring met het werken in projecten en teamverband een must.


Contact

Rowi Kartner
Congresontwikkelaar
+31 (0)40 214 62 12
rowi@ckc-seminars.nl

CKC Seminars
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
www.ckc-seminars.nl


Privacybeleid - Disclaimer

Privacybeleid

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

CKC Seminars respecteert de privacy van bezoekers van de website(s). De werknemers van CKC Seminars verplichten zich, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de geldende regels betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die verzameld worden via de website(s).

Wanneer verwerken wij gegevens
CKC Seminars verwerkt gegevens die u bij uw inschrijving voor onze diensten (congres, seminar, cursus of masterclass) aan ons doorgeeft. Ook verwerken wij uw gegevens indien u informatie aanvraagt betreffende deelname of participatie in onze diensten. Tevens kunnen uw gegevens verwerkt worden bij een call for papers procedure of survey.

Welke gegevens verzamelen wij
CKC Seminars verzamelt die gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze diensten en om u te kunnen factureren voor afname van deze diensten. CKC Seminars verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens zoals: ras, godsdienst of gezondheid.
Wij verzamelen uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses/vakgebieden en voorkeur van te volgen sessies.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor
CKC Seminars gebruikt uw gegevens om;
• met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
• u te informeren over onze diensten indien u daartoe verzocht heeft
• u toe te voegen aan onze mailinglist indien u daartoe verzocht heeft
• u te informeren over diensten die afgestemd zijn op de door u aangegeven interesses/vakgebieden
• te delen met een selectief aantal samenwerkingspartners van onze congressen.

Verwerken van gegevens
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites zijn mede daarom voorzien van een beveiligde SSL verbinding. CKC Seminars maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan.

Het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen.
CKC Seminars, Geldropseweg 304, 5643TS Eindhoven, T 040 212 9499, info@ckc-seminars.nl
In onze mailingen zit altijd een link waar u zich direct kunt afmelden voor onze nieuwsbrief of uw persoonsgegevens en interesses/vakgebieden direct kunt aanpassen.

Bezoekersgegevens websites
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website voor uw bezoek te optimaliseren.
Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de werking van onze websites te optimaliseren.
CKC Seminars heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Tevens hebben wij Google Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites
Op de websites van CKC Seminars kunnen links worden getoond naar externe websites. CKC Seminars draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door deze externe websites. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
CKC Seminars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van CKC Seminars wordt de uiterste zorg besteed.
CKC Seminars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.CKC Seminars behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van CKC Seminars mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CKC Seminars.
Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van CKC Seminars tegenkomt, kunt u die via email aan ons melden.